Úvod

Ráda Vás budu doprovázet na Vaší cestě s Bohem

Petra Poláchová

Bc. Petra Poláchová, DiS.

V letech 1991- 97 jsem absolvovala kurzy z teologie a poradenství v Křesťanském studijním středisku v rakouském Mittersillu. Vystudovala jsem Pastoraci a sociální práci na ETS a ETF UK v Praze. Dlouhodobě se věnuji přednáškové činnosti, pastoraci a poradenství. Jsem jedním ze zakládajících členů spolku Immanuel, z.s.

Květinový pruh 1

NABÍDKA

Přednášky

  • Emocionální zranění z dětství a jejich souvislost s našimi současnými problémy
  • Naše mysl a Boží přítomnost
  • Odpuštění – klíč ke vnitřní svobodě
  • Další témata podle domluvy se zadavatelem

Kurzy

  • Modlitba naslouchání
  • Rozjímání nad Božím slovem

Pastorační a poradenská péče pro ženy, dospívající a studenty

  • Osobní poradenství podle aktuálních potřeb klienta, založené na biblických principech, jehož cílem je pomoci při řešení nejrůznějších psychických, duchovních a vztahových problémů
  • Systematické osobní poradenství, jehož obsahem je pomoci dospělému klientovi přehodnotit své prvotní vztahy v dětství, zejména trpí-li v současnosti některými z těchto problémů: úzkost, obavy, hněv, přetrvávající pocity viny, problémy s autoritami, pasivita, ovládání druhých, nezdravá závislost, nízké sebevědomí, osamělost, odmítnutí, neschopnost říci „ne“, uvíznutí v neužitečných vztazích, problémy v pracovních a rodinných vztazích
  • Duchovní doprovázení – podpora a pomoc při rozvoji osobního vztahu s Bohem, jdu vedle toho, kterého doprovázím, ale nejdu před ním.

Poradenství probíhá buď formou osobního setkání nebo přes internet.

Květinový pruh 2

Svědectví

"Na Petru Poláchovou jsem se loni s důvěrou obrátil i díky tomu, že se s ní už hodně dlouho osobně znám ze služby mezi studenty v Brně. Je to žena, která miluje a zná Boha a rozumí tomu, že ten, kdo uzdravuje lidské duše, není ona sama. Mohu říci, že Petra lidi citlivě vede ke zdravé závislosti tak, že povzbuzuje jejich víru v Toho, který “může učinit neskonale víc, než zač prosíme a co si dovedeme představit (Efezským 3)”. Své vřelé doporučení ostatním bych rád zakončil krátkým osobním vzkazem - Děkuji!"

Jiří Aron Poděkování

Květinový pruh 3

Ceník

Doporučená cena za individuální poradenské setkání je 350 Kč/hod. Tuto cenu lze změnit s ohledem na individuální možnosti klienta. Z domluveného setkání je možné se omluvit do 24 hodin před začátkem (prostřednictvím SMS či telefonicky), jinak je platba účtována v plné výši. Službu můžete podpořit darem na č.ú. 2700615187/2010 (do zprávy pro příjemce uveďte své jméno a poštovní adresu, na kterou lze zaslat potvrzení o daru).

Květinový pruh 4

Kontaktní údaje

Email
email: ppolachova@gmail.com
(upřednostňuji emailovou komunikaci)
Mobil
+420 777 823 220
Místo pro poradenství
Církev bratrská, Žilinská 1889, Ostrava-Poruba

Pošlete mi zprávu

Co nejdříve na ni zareaguji.